Prodlouženo! Týden s Rukkou: sleva 10 % na celou značku do 28.4.!

Záruka 5 let

Moto oblečení Rukka


Rukka garantuje pět let od nákupu výrobků v síti svých prověřených obchodů, že výrobek nemá žádnou vadu materiálu nebo chybu ve výrobě. Pokud by se objevilo cokoliv, co lze považovat za vadu výroby nebo materiálu (např. nefungující zip, protékající švy...), výrobce oblečení opraví nebo rovnou vymění za jiné. Záruka pochopitelně nekryje poškození při nesprávném používání, údržbě a běžné opotřebení provozem. Nicméně je jen velmi málo výrobců motocyklového oblečení, kteří dávají skutečně pětiletou záruku na své výrobky, protože kritická doba je právě po dvou letech používání. To se ukazují první závady, membrány, které již neudrží celodenní nápor deště, začínají se rozpadat nekvalitní švy, přestávají fungovat zipy apod. Rukka je v tomto směru dál a chce se výrazně odlišit od těch, kteří se schovávají za slavné značky ale ve skutečnosti nedodávají výrobky z nejlepších materiálů a ušité tak dokonale, jak je to možné.


5letá záruka přileb SCHUBERTH

Pokud chcete využít možnost prodloužené 5leté záruky nebo výměny helmy po nehodě za třetinu ceny, tak je postup následující:

1) Nejdříve musíte helmu koupit u oficiálního prodejce, který je v seznamu na webu SCHUBERTH.

2) Dalším krokem je registrace právě na webu SCHUBERTH: schuberth.com/en/products/motorbikes/warranty-registration.html. Pokud se vám registrace nedaří, tak nám napište na email marketing@geneze.cz a vyřešíme to :)

3) Máte více než 18 let.

4) Pokud splňujete podmínky výše a měli jste nehodu, tak nás prosím kontaktujte do 6 měsíců od nehody, jinak už bohužel není možné výměnu řešit.


Všeobecné obchodní podmínky - výrobní záruka na motocyklové přilby


Schuberth GmbH (dále „Schuberth“) poskytuje v rámci výrobní záruky další výhody (dále Záruční program Schuberth) koncovým zákazníkům, kteří si zakoupili motocyklové přilby vyjmenované v bodu 1.1., pokud jsou splněné podmínky uvedené níže.

Následující obchodní podmínky se vztahují na účast v Záručním programu Schuberth.


1. Výrobky zahrnuté do Záručního programu Schuberth, oblast uplatnění


1.1. Záruční program Schuberth se vztahuje na všechny motocyklové přilby Schuberth C3, C3 Pro, C3 Basic, S2, S2 Sport, SR1, SR2, E1 stejně jako M1, které byly zakoupeny od oficiálního dealera.

1.2. Záruční program Schuberth platí po celém světě.


2. Rozsah Záručního programu Schuberth


2.1. Záruční program Schuberth je platný po pět (5) let počínaje datem, kdy je nový produkt zakoupen od dealera koncovým zákazníkem.

2.2. Poškození a vady krytá záručním programem Schuberth: materiálové a výrobní vady na přilbě Schuberth vlastněné zákazníkem za podmínky správného používání přilby.

2.3. Poškození a vady nekryté záručním programem Schuberth:

2.3.1. Přilby poškozené při nehodě (v tomto případě platí pouze program pojištění nehody, viz 2.5)

2.3.2. Škrábance na skořepině přilby/sluneční cloně/hledí

2.3.3. Poškození způsobené nevhodným používáním (úmyslným či neúmyslným) nebo chybami v údržbě

2.3.4. Poškození laku nebo škrábance, které nemají vliv na funkci přilby

2.3.5. Běžné opotřebení

2.3.6. Poškození vzniklé nevhodnou údržbou

2.3.7. Poškození vzniklé špatnou instalací vybavení a doplňků stejně jako poškození způsobené instalací nekvalitních, vadných nebo nekompatibilních doplňků nebo vybavení třetích stran. Vybavení a doplňky třetích stran jsou ty, které nejsou opatřeny ochrannou známkou Schuberth.

2.3.8. Poškození způsobená zasahováním do přilby nebo její modifikací.

2.4 .Využití záručního program Schuberth nebude přiznáno, pokud účastník úmyslně nebo z nedbalosti způsobí poškození, na které se vztahuje plnění dle bodu 2.2.

2.5 Navíc k tomuto programu bude poskytnuto pojištění nehody podle podmínek v bodu 4.


3. Záruční reklamace podle Záručního programu Schuberth v případě poškození a její uplatnění


3.1 Aby zákazník mohl využít Záruční program Schuberth, tak musí předat příslušnou přilbu spolu s potvrzením o registraci (viz bod 3.2) a/nebo s dokladem o koupi svému dealerovi Schuberth.

3.2 Předložení účtenky nebo jiného vhodného dokladu však není nutné, pokud se koncový zákazník úspěšně zaregistroval online do Záručního programu Schuberth na adrese [http://www.schuberth.com/produkte/motorrad/garantie-registrierung.html] a nahrál tam příslušný doklad. Během registrace je koncovému zákazníkovi odesláno potvrzení na jím uvedenou emailovou adresu. Tento email obsahuje odkaz, který musí být potvrzen, aby byl aktivován zákazníkům účet.

3.3. Pokud je to možné, pak by měl zákazník přidat krátký psaný popis vady výrobku spolu s typem přilby, sériovým výrobním číslem ECE a velikostí.

3.4. Zákazník musí také přidat své jméno, plnou adresu a telefonní číslo, kde je k zastižení přes den.

3.5. Pokud je reklamace podle Záručního programu Schuberth v souladu s těmito podmínkami, pak Schuberth dle svého uvážení produkt vymění, opraví nebo vrátí zákazníkovi peníze. Tato reklamace bude vyřízena dealerem.


4. Zvláštní nároky nutné pro účast v Programu pojištění nehod


4.1. Aby zákazník mohl využít program pojištění nehod, musí, kromě naplnění požadavků vyjmenovaných v bodu 3, ještě svému dealerovi předložit občanský průkaz/pas stejně jako policejní protokol o nehodě.

4.2. Koncový zákazník souhlasí s úhradou ve výši 1/3 (jedné třetiny) nákupní ceny podle doporučených cen Schuberth v roce nehody.

4.3. Pokud jsou poskytnuty nesprávné nebo neúplné informace, pak koncový zákazník nemá nárok na využití programu podle bodu 5.


5. Výhody vyplývající z programu pojištění nehod podle 2.5


5.1. Pokud je koncovému zákazníkovi přiznáno plnění z programu pojištění nehod podle sekce 2.5, pak obdrží od svého dealera novou motocyklovou přilbu odpovídající poškozenému modelu. Pokud ji dealer nemá skladem, pak přilbu objedná u svého importéra.

5.2. Při přijetí nové přilby musí být rozdíl dealerovi doplacen dle bodu 4.2. – 1/3 nákupní ceny.

5.3 Pokud předmětný model helmy Schuberth již není vyráběn, pak zákazník obdrží srovnatelný typ přilby Schuberth ve stejné cenové hladině.


6. Užití a ochrana osobních údajů


Sběr, použití a sdělování osobních údajů zákazníků se odehrává podle zásad ochrany osobních údajů, které jsou sděleny během registrace na webových stránkách. Osobní údaje neregistrovaných zákazníků budou bez jejich výslovného povolení využity pouze ke zpracování záruční reklamace.


7. Ukončení záručního programu Schuberth


Schuberth si vyhrazuje právo kdykoliv program ukončit. Případy, kdy přilby byly zakoupeny po ukončení programu, nebudou přijímány. To se ale netýká zapojení již registrovaných zákazníků nebo předchozích nákupů s nárokem na reklamaci.


8. Zákonná záruka


Pokud se na přilbě Schuberth objeví vada během prvních dvou (2) let od nákupu, pak má koncový zákazník nárok uplatnit zákonnou reklamaci vůči dealerovi, kde přilbu zakoupil. Tento nárok není omezen Záručním programem Schuberth.


9. Závěrečná ustanovení


9.1 Právo upravující Záruční program Schuberth je pouze právo Spolkové republiky Německo.

9.2 Místem jurisdikce je Magdeburg pokud

9.2.1 je koncovým zákazníkem obchodník;

9.2.2 zákazník nemá soudní příslušnost ve Spolkové republice Německo nebo změní své bydliště po uzavření smlouvy mimo oblast působnosti Spolkové republiky Německo;

(Verze k 11/2015)


Prohlášení o ochraně osobních údajů
ZÁRUČNÍ PROGRAM SCHUBERTH


Děkujeme za váš zájem v záručním programu nabízeném firmou Schuberth GmbH.

Ochrana vašich osobních dat během sbírání, zpracování a využívání dat z vaší registrace kvůli účasti v Záručním programu na našich stránkách je pro nás velmi důležitá. Vaše údaje jsou chráněny v souladu se zákonnými předpisy Spolkové republiky Německo.

Informace o tom, které údaje jsou zaznamenávány na našich webových stránkách a jak jsou užívány, se nachází níže. Toto prohlášení si můžete kdykoliv otevřít a vytisknout z našich stránek.


1. Sbírání a zpracovávání údajů


1.1. Naše webové stránky můžete navštívit anonymně bez uvedení osobních údajů. Veškerý přístup a otevření jakéhokoliv souboru uloženého na stránkách je zaznamenáno anonymně. To je sledováno kvůli optimalizaci systému a statistice. Údaje jako název otevřeného souboru, datum a čas jeho otevření, objem přenosu dat, oznámení o úspěšném otevření, webový prohlížeč a odkazující server jsou uloženy. A k tomu se ještě zaznamenává IP adresa počítače.

1.2. Tyto údaje jsou uloženy odděleně od ostatních dat, která zadáváte při registraci do Záručního programu, a jsou analyzovány pouze za účelem zlepšení našich služeb, poté jsou vymazány. Tato data neobsahují žádné vaše osobní údaje.

1.3. Další osobní údaje jsou sbírány pouze pokud je dobrovolně poskytnete při registraci do Záručního programu.

1.4. Když se registrujete do Záručního programu jsou vaše data zpracovávána třetí stranou. V tomto procesu jsou vaše osobní údaje zpracovány odděleně od všech ostatních dat. Schuberth jednou ročně kontroluje, zda jsou údaje zpracovávány v souladu s předpisy na ochranu osobních údajů. Náš poskytovatel internetu je smluvně vázán striktně dodržovat podmínky federálního zákona o ochraně osobních údajů.


2. Použití a přenos osobních údajů


2.1. Pokud nám neposkytnete zvláštní povolení, pak vaše osobní údaje použijeme pouze k vaší registraci do záručního programu.

2.2. Pokud nám během registrace poskytnete výslovný souhlas, pak vámi poskytnuté osobní údaje využijeme k nabídnutí zákaznické podpory a k reklamním účelům.

2.3. Povolení k využití osobních údajů pro zákaznickou podporu a k reklamním účelům dané během registrace může být kdykoliv odvoláno.

2.4. Vaše osobní údaje nejsou předávány třetí straně nebo jinak přenášeny, pokud to není nutné kvůli účasti v Záručním program nebo pokud k tomu zákazník výslovně nesvolil. Toto svolení můžete kdykoliv odvolat.

2.5. Máte právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováváním, uchováváním nebo přenosem vašich osobních údajů.

2.6. Pokud je účast v Záručním program odmítnuta nebo odvoláno povolení k použití osobních údajů, pak jsou vaše uložené osobní údaje vymazány a nejsou díle využívány.


3. Právo na informace


Podle federálního zákona o ochraně osobních údajů máte právo obdržet informace o vašich uložených údajích a opravit je, zablokovat nebo vymazat.
© 2024 Geneze, spol. s r.o. | Tento eshop s radostí vytvořil: B A R R O T a rozhýbal www.cubesolutions.cz
Naše projekty: www.schuberth.cz | www.josef-seibel.cz | www.westernova-obuv.cz